KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Chúng tôi đã tìm được 16 công việc theo yêu cầu tìm kiếm: Ngành nghề: Xây dựng
Chức danh Tên công ty Nơi làm việc Hết hạn
Kỹ sư quản lý khối lượng Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-12-2018
Trưởng nhóm Trắc đạc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Trưởng nhóm Quản lý thiết kế Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Trưởng nhóm Quản lý máy móc thiết bị Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Trưởng nhóm Quản lý khối lượng Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Trưởng nhóm Quản lý chất lượng Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Trưởng nhóm Quản lý cơ điện Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Trưởng nhóm Qn toàn lao động Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Kỹ sư Trắc đạc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Kỹ sư quản lý chất lượng Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Kỹ sư Giám sát hiện trường Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Nam
31-01-2018
Chỉ huy trưởng/Phó công trình Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Cán bộ quản lý thiết kế Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Cán bộ An toàn lao động Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Hà Nội
Bình Định
Quảng Ninh
31-01-2018
Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THÀNH CÔNG Hà Nội
31-12-2017